Collection of 3000+ Christian Songs and Lyrics Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം യേശു ഭുജാത

ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം യേശു ഭൂജാതനായ്
സ്നേഹിപ്പാൻ ക്ഷമിപ്പാൻ സൗഖ്യം നൽകീടുവാൻ
ജീവിച്ചു മരിച്ചവൻ എന്നെ രക്ഷിപ്പാനായ്
ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവൻ എന്നെ കരുതാൻ

താൻ വാഴ്കയാൽ ആകുലമില്ല
നാളെയെന്ന് ഭീതിയില്ല
ഭാവി എല്ലാം തൻ കൈയ്യിലെന്നോർത്താൽ
ഹാ എത്ര ധന്യമെ ഈ ലോകജീവിതം

ആധി വേണ്ടാ ആശ്രയമേകാൻ
തൻ കരങ്ങൾ പിമ്പിലുണ്ട്
തൻ വഴികൾ സംമ്പൂർണ്ണമല്ലോ
ദോഷമായ് ഒന്നും താതൻ ചെയ്കയില്ലല്ലോ;-

അനാഥനല്ല ഞാൻ അശരണൻ അല്ല ഞാൻ
അവകാശിയാണു ഞാൻ പരദേശിയാണു ഞാൻ
അത്യുന്നതൻ തൻ തിരു മാർവ്വിൽ
നിത്യവും ചാരീടും ഞാൻ എത്ര മോദമായ്;-

God sent His son, they called Him, Jesus;
He came to love, heal and forgive;
He lived and died to buy my pardon,
An empty grave is there to prove my Saviour lives!

Because He lives, I can face tomorrow,
Because He lives, all fear is gone;
Because I know He holds the future,
And life is worth the living,
Just because He lives!

How sweet to hold a new born baby,
And feel the pride and joy he gives;
But greater still the calm assurance:
This child can face uncertain days because He Lives!

And then one day, I’ll cross the river,
I’ll fight life’s final war with pain;
And then, as death gives way to vict’ry,
I’ll see the lights of glory and I’ll know He lives!


ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം ഹാ എത്ര
ദൈവമുള്ള വീട്ടിൽ ജനിച്ചു ഞങ്ങൾ
Post Tagged with
christian devotional lyrics - malayalam christian song - gospel songs lyrics - christians songs - english christian musics - old christian songs - gospel worship songs - christan devotional music - indian christian songs - christian songs youtube mp3 - free christan music online - tamil christian songs - christian songs malayalam - top christian songs free - gospel christian songs - christian music lyrics - new christian song online - christian telugu songs - modern christian music - new worship music - devotional hindi songs - christian youth music - worship music online - devotional christian song - worship music downloads - harvest music download - you tube mp3 christian - contemporary christian music - christian song lyrics - top christian lyrics - lyrics malayalam - lyrics hindi - lyrics tamil - lyrics english - best lyrics website - Manna Lyrics Songs


Best christian songs malayalam
Free christian songs tagalog
Top famous christian songs
Full christian songs list
Besst christian songs tamil
All top christian songs
Free christian songs lyrics

Top christian music list
Best christian music online
Hillsong worship christian music
Full top christian music
Best christian music artists
Top christian music download
Full christian music genre

Top old christian song lyrics
Best christian lyrics to popular songs
Full christian lyrics quotes
Free christian lyrics to use
Best top christian lyrics
Full christian song lyrics malayalam
Best christian songs lyrics tamil


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *