Collection of 4000+ Christian Songs and Lyrics Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

നൽ നീരുറവ പോൽ സമധാനമോ

നൽ നീരുറവ പോൽ സമധാനമോ
അലമാലപോൽ ദുഃഖമോ
എന്തെന്തു വന്നാലും എൻ ജീവിതത്തിൽ
ചൊല്ലും ഞാൻ എല്ലാം എൻ നന്മയ്ക്കായ്


പാടീടും സ്തോത്രം ഞാൻ
സ്തോത്രം ഞാൻ പാടീടും
നാഥൻ ചെയ്യുമെല്ലാം നന്മയ്ക്കായ്

പിശാചിൻ തന്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷകളും
എൻ ജീവിതേ ആഞ്ഞടിച്ചാൽ
ചെഞ്ചോര ചൊരിഞ്ഞ എൻ ജീവനാഥൻ
എൻ പക്ഷം ഉള്ളതാൽ ജയമേ;- പാടീടും…

വൻ ദുഃഖം പ്രയാസങ്ങൾ ഏറിയാലും
നിരാശനായ് തീരില്ല ഞാൻ
എന്നെ കരുതാൻ തൻമാറോടണയ്ക്കാൻ
നാഥൻ താനുള്ളതാൽ പാടുമേ;- പാടീടും…

എൻ ഹൃത്തടത്തിൽ കർത്തൻ വാസമതാൽ
യോർദ്ദാൻ പോൽ വൻ ക്ലേശം വന്നാൽ
തകർന്നുപോവില്ല ചാവിൻ മുൻപിലും
തൻ ശാന്തി മന്ത്രണം കേൾക്കും ഞാൻ;- പാടീടും…

When peace like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll
Whatever my lot, thou hast taught me to say
It is well, it is well, with my soul

It is well
With my soul
It is well, it is well with my soul

Though Satan should buffet,
though trials should come,
Let this blest assurance control,
That Christ has regarded my helpless estate,
And hath shed His own blood for my soul

My sin, oh, the bliss of this glorious thought
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to the cross, and I bear it no more,
Praise the Lord, praise the Lord, o my soul

നല്ലിടയൻ എന്നെ കൈവിടില്ല
മുടക്കം വരില്ലൊരു നാളിനു
Post Tagged with
christian devotional lyrics - malayalam christian song - gospel songs lyrics - christians songs - english christian musics - old christian songs - gospel worship songs - christan devotional music - indian christian songs - christian songs youtube mp3 - free christan music online - tamil christian songs - christian songs malayalam - top christian songs free - gospel christian songs - christian music lyrics - new christian song online - christian telugu songs - modern christian music - new worship music - devotional hindi songs - christian youth music - worship music online - devotional christian song - worship music downloads - harvest music download - you tube mp3 christian - contemporary christian music - christian song lyrics - top christian lyrics - lyrics malayalam - lyrics hindi - lyrics tamil - lyrics english - best lyrics website - Manna Lyrics Songs


Best christian songs malayalam
Free christian songs tagalog
Top famous christian songs
Full christian songs list
Besst christian songs tamil
All top christian songs
Free christian songs lyrics

Top christian music list
Best christian music online
Hillsong worship christian music
Full top christian music
Best christian music artists
Top christian music download
Full christian music genre

Top old christian song lyrics
Best christian lyrics to popular songs
Full christian lyrics quotes
Free christian lyrics to use
Best top christian lyrics
Full christian song lyrics malayalam
Best christian songs lyrics tamil


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *